0 4

1 0

2 0 1 9

O&O conferentie

Vorig jaar riep Minister Koolmees de deelnemers aan de O&O conferentie op om samen een doorbraak te realiseren op een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dit jaar delen wij de opgedane kennis en ervaring van afgelopen jaar. Daarbij kijken wij graag vooruit en onderzoeken mogelijkheden om samen te werken aan een doorbraak op een LLO. Het streven is een gezamenlijke agenda voor 2020-2021 met O&O organisaties, sociale partners en u.

Onze sprekers:

Judy Hoffer
Lid dagelijks bestuur FNV

Harry van de Kraats
algemeen directeur AWVN & directeur Sociale Zaken VNO-NCW en MKB-Nederland

Menno Vos
lector Leven Lang Ontwikkelen Windesheim University of Applied Sciences

En:

Gertrud van Erp
plv. voorzitter Werkgroep Onderwijs Stichting v/d Arbeid & Secretaris onderwijs van VNO-NCW en MKB-Nederland

Annemiek Wortman
plv. afdelingshoofd Arbeidsrecht & Diversiteit Ministerie SZW

Hans van den Heuvel
alg. directeur LTO Nederland

Minke Jansma
cao onderhandelaar Taxi / vakbondsbestuurder FNV

Programma

13:30

Inloop

14:00

Welkomstwoord

Tom van ’t Hek, dagvoorzitter

14:10

Openingswoord

Harry Kraats, algemeen directeur AWVN & directeur sociale zaken VNO- NCW en MKB Nederland

Judy Hoffer, Lid dagelijks bestuur FNV

14:30

Opleiding & Ontwikkeling op de werkvloer

14:40

Samen sterk voor meer eigen regie

Menno Vos, Lector Leven Lang Ontwikkelen, Windesheim University of Applied Sciences

15:10

LLO agenda: opbrengsten en vooruitzichten

Dagvoorzitter Tom van ’t Hek gaat in gesprek met Annemiek Wortman (plv. afdelingshoofd Arbeidsrecht & Diversiteit Ministerie SZW), Minke Jansma, (cao onderhandelaar Taxi/ vakbondsbestuurder FNV), Hans van den Heuvel (alg. directeur LTO Nederland) en Gertrud van Erp (plv. voorzitter Werkgroep Onderwijs Stichting v/d Arbeid & Secretaris onderwijs van VNO-NCW en MKB-Nederland).

15:30

Break

15:45

O & O lagerhuis: Met elkaar in dialoog

O.l.v. dagvoorzitter Tom van ’t Hek

16:30

Afsluiting

Dagvoorzitter Tom van ’t Hek

16:45

Netwerkborrel

17:30

Einde programma

Over de O&O organisaties

Sociale partners hebben arbeidsmarkt-, opleidings- en ontwikkelingsorganisaties opgericht. De O&O organisaties geven voorlichting en advies en dragen financieel bij in de kosten. Met als doel hoger en beter opgeleide mensen die voorbereid zijn op nieuwe ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt. Sinds de jaren tachtig zijn deze organisaties uitgegroeid tot partners van bedrijven en werkenden in het proces van opleiden en ontwikkelen.

O&O organisaties:

  • hebben gedegen kennis van de sectoren, beroepen en competentieontwikkelingen
  • leveren maatwerk aan de verschillende bedrijven en werkenden
  • zetten collectief scholingsgeld efficiënt in en vermeerderen dit door subsidies
  • hebben een gezamenlijk bereik van 2 miljoen werkenden
  • delen landelijk facts, figures en best practices
  • hebben ervaring met intersectoraal samenwerken
  • hebben ervaring met en een visie op de veranderende arbeidsmarkt

O&O organisaties maken constructief onderdeel uit van het proces waarin werkenden zich permanent ontwikkelen; O&O organisaties dragen bij aan het realiseren van de doelen van het kabinet.

Deelnemende O&O organisaties

De nationale O&O conferentie is een initiatief van O&O organisaties en wordt gefaciliteerd door de sociale partners.

Contact

Heeft u een andere vraag? Mail dan naar info@OenOconferentie.nl

1.
De O&O conferentie is voor bestuurders en directies van O&O organisaties, politiek, overheidsorganisaties en arbeidsmarktregio’s.
2.
Op deze website staat documentatie in de rubriek Achtergrond. Via de logo's van de deelnemende organisaties kunt u doorlinken naar hun websites. Zoekt u andere informatie, dan kunt u een mail sturen naar info@OenOconferentie.nl. Of gebruik het contactformulier.

Voor persinformatie: mail uw vraag of verzoek naar info@OenOconferentie.nl. En kijk op de pagina Achtergrond in de categorie Nieuws.

Via de subpagina onder Achtergrond komt u bij video's animatie filmpjes uitgebracht door O&O organisaties over een Leven Lang Ontwikkelen. Op de pagina Achtergrond staat informatie per categorie, zoals Feiten, cijfers, verslagen.

O&O conferentie 4 oktober 2019, 13.30-17.30 uur.